ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác (như được định nghĩa dưới đây) sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Vinpearl (nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Vinpearl được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”, tùy từng hoàn cảnh tại Điều Khoản Chung này.

Khách / Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Vinpearl yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung  (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Vinpearl xác nhận qua email/Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận những Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung và những thay đổi Điều Khoản Chung, Quy Định Chung tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Vinpearl tại địa chỉ https://www.vinpearl.com/dieu-khoan-chung/ và  https://www.vinpearl.com/quy-dinh-chung/  (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Vinpearl thông báo, cung cấp.

Các Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Vinpearl và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Vinpearl có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Vinpearl phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

 1. Giá Gói phòng dựa trên mặc định 02 người lớn trong 1 phòng khách sạn hoặc 01 phòng ngủ biệt thự nếu không được đề cập đến ở trong các Phụ lục liên quan đến giá phòng.
 2. Đối Tác đã thông báo đến toàn bộ Khách về việc sẽ ở chung biệt thự với các khách hàng khác đặt phòng qua Đối Tác;
 3. Toàn bộ Khách đã đồng ý và ký xác nhận chấp nhận việc ở chung biệt thự và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân và các vấn đề cá nhân khác trước khi làm thủ tục nhận phòng.

Vinpearl được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung biệt thự.

STT Khách sạn Email đặt phòng Điện thoại đặt phòng
1. Vinpearl Luxury Nha Trang res.VPLRNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
2. Vinpearl Luxury Da Nang res.VPLRDN@vinpearl.com 84-236 393 8220
3. Vinpearl Luxury Landmark 81 res.VPLLM81@vinpearl.com 84-283 971 8888
4. Vinpearl Resort & Spa Ha Long res.VPRSHL@vinpearl.com 84-203 385 7858
5. Vinpearl Resort & Spa Da Nang res.VPRSDN@vinpearl.com 84-236 396 6888
6. Vinpearl Resort & Spa Hoi An res.VPRSHA@vinpearl.com 84-235 375 3333
7. Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An res.VPRGNHA@vinpearl.com 84-235 367 6888
8. Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc res.VPRSPQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
9. Vinpearl Resort & Golf Phu Quoc res.VPRGPQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
10. Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay res.VPRSBYNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
11. Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang res.VPRSLBNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
12. Vinpearl Resort Nha Trang res.VPRTNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
13. Vinpearl Discovery Cua Hoi res.VPDSCH@vinpearl.com 84-238 876 4888
14. Vinpearl Discovery Ha Tinh res.VPDSHT@vinpearl.com 84-239 366 8666
15. Vinpearl Discovery 1 Phu Quoc res.VPDS1PQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
16. Vinpearl Discovery 2 Phu Quoc res.VPDS2PQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
17. Vinpearl Discovery 3 Phu Quoc res.VPDS3PQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
18. Vinpearl Discovery 1 Nha Trang res.VPDS1NT@vinpearl.com 84-258 359 8900
19. Vinpearl Discovery 2 Nha Trang res.VPDS2NT@vinpearl.com 84-258 359 8900
20. Vinpearl Condotel Riverfront Da Nang res.VPCORFDN@vinpearl.com 84-236 364 2888
21. Vinpearl Condotel Empire Nha Trang res.VPCOEPNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
22. Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang res.VPCOBFNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
23. Vinpearl Condotel Phu Ly res.VPCOPL@vinpearl.com 84-226 352 2222
24. Vinpearl Hotel Ha Tinh res.VPCHHT@vinpearl.com 84-2393 638 866
25. Vinpearl Hotel Can Tho res.VPCHCT@vinpearl.com 84-292 376 1888
26. Vinpearl Hotel Thanh Hoa res.VPCHTH@vinpearl.com 84-237 893 6888
27. Vinpearl Hotel Quang Binh res.VPCHQB@vinpearl.com 84-232 3900 888
28. Vinpearl Hotel Hue res.VPCHHU@vinpearl.com 84-234 368 8666
29. Vinpearl Golf Hai Phong teetime-haiphong@vinpearl.com 84-225 3968555
30. Vinpearl Hotel Lang Son res.VPCHLS@vinpearl.com 84-205 378 2999
31. Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong res.VPCHIPHP@vinpearl.com 84-225 3266 888
32. Vinpearl Hotel Tay Ninh res.VPCHTN@vinpearl.com 84-276 3728888
33. Vinpearl Hotel Rivera Hai Phong res.VPCHRVHP@vinpearl.com 84-2253 266 288
34. VinOasis Phu Quoc res.VOPQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
 1. Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:

+ Khách lẻ: Phải được gửi tới bộ phận đặt phòng của Khách Sạn theo hạn dưới đây kể từ ngày nhận được xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí:

* Mùa thấp điểm: 15 ngày

* Mùa cao điểm: 7 ngày

* Mùa đỉnh điểm lễ tết: Tại thời điểm đặt phòng

+ Khách đoàn: Chi tiết theo hợp đồng khách đoàn.

 1. Thay đổi thông tin:
  • Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng ít nhất 05 ngày trước ngày Khách nhận phòng. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Vinpearl có quyền thực hiện đồng thời các biện pháp sau:
 1. Khách cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em và chụp ảnh khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này. Trong trường hợp Khách không xuất trình được giấy khai sinh của trẻ em, Khách/ Đối Tác đồng ý dùng chiều cao của trẻ để xác định số tuổi của trẻ, cụ thể như sau:
Chiều cao Độ tuổi
Dưới 1m Dưới 4 tuổi
1m-1m40 4-12 tuổi
Trên 1m40 Trên 12 tuổi
 1. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Vinpearl, Khách đồng ý cho phép Vinpearl chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Vinpearl cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba (không thuộc tập đoàn Vingroup) vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.
 2. Khách phải thực hiện đặt cọc tại thời điểm làm thủ tục nhận phòng để đảm bảo cho các Yêu Cầu Dịch Vụ phát sinh thêm tại Khách Sạn và/hoặc các thiệt hại khác của Khách Sạn (nếu có) do Khách gây ra trong suốt thời gian lưu trú. Khoản đặt cọc sẽ được Vinpearl hoàn trả cho Khách tại thời điểm trả phòng nếu không sử dụng dịch vụ và/hoặc không có thiệt hại phát sinh đối với Khách Sạn. Khoản đặt cọc thực hiện bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc hoặc thẻ tín dụng với mức đăt cọc cụ thể như sau:

Vinpearl có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách không thực hiện việc đặt cọc theo quy định nêu trên. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm đặt cọc thay cho Khách trong trường hợp Khách không thực hiện việc đặt cọc cho Vinpearl. Nếu Đối Tác không đặt cọc theo quy định thì phòng không được đặt cọc sẽ áp dụng theo chính sách No-Show quy định tại Điều Khoản Chung này.

 1. Đối với các Khách Sạn cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí, không áp dụng phí hủy đối với dịch vụ này.
 2. Đối với các Khách Sạn có cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay tính phí, thông tin chi tiết về loại xe, phí sử dụng, phí hủy,….được cung cấp trước trong xác nhận đặt phòng của từng Khách Sạn.
 3. Đối với trường hợp đặt xe riêng, số hiệu chuyến bay, thời gian chuyến bay phải được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày nhận phòng để Khách Sạn bố trí việc đón, tiễn. Nếu có những thay đổi hoặc yêu cầu đón, tiễn bị hủy, cần thông báo cho Khách Sạn chậm nhất 03 ngày (72 giờ) trước ngày nhận phòng. Mọi trường hợp thông báo sau thời hạn này sẽ bị áp dụng phí hủy.
 4. Lễ tân tại sân bay sẽ đón tiếp Khách tại bàn lễ tân của Vinpearl được bố trí ở khu vực sảnh đến. Vui lòng tìm kiếm bảng tên đón hoặc liên hệ với quầy lễ tân tại sân bay qua số điện thoại liên lạc được cung cấp tại xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ.
 5. Đối với dịch vụ xe tiễn miễn phí, Khách có trách nhiệm có mặt tại khu vực sảnh Khách Sạn 15 phút trước giờ khởi hành. Trường hợp chậm trễ, xe buýt khách sạn vẫn sẽ di chuyển đi sân bay để đảm bảo không ảnh hưởng đến các Khách khác. Khách đến trễ sẽ tự chịu chi phí vận chuyển ra sân bay.
  • Thông tin liên hệ đặt phòng của từng Khách Sạn được quy định tại thông tin Khách Sạn được đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 5. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA VINPEARL

STT Cơ sở Đơn vị thụ hưởng Số tài khoản Ngân hàng Địa chỉ Swift code
1 Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127669 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127898 (USD)
2 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127000 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127558 (USD)
3 Vinpearl Discovery 1 Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127698 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127450 (USD)
4 Vinpearl Discovery 2 Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127286 – VND Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127383 – USD
5 Vinpearl Golf Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127138 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127677 (USD)
6 Ocean Hill CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127051 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127061 (USD)
7 Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127078 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127086 (USD)
8 Vinpearl Luxury Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127456 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127650 (USD)
9 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127685 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127995 (USD)
10 Vinpearl Resort Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127299 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127094 (USD)
11 Vinpearlland Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850296010 (VND) Techcombank – Chi nhánh Nha Trang 44-46 Đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa VTCBVNVX
12 Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824045 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19126242824053 (USD)
13 Vinpearl Luxury Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824061 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19126242824088 (USD)
14 Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824071 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19126242824096 (USD)
15 Vinpearl Resort & Spa Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002086 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002094 (USD)
16 Vinpearlland Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002108 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002132 (USD)
17 Vinpearl Golf Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002116 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002140 (USD)
18 Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002124 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002159 (USD)
19 Vinpearl Hotel Cần Thơ CN Cần Thơ – Công ty CP Vinpearl 19133043945999 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033043945668 (USD)
20 Vinpearl Golf Vũ Yên CN Hải Phòng – Công ty CP Vinpearl 19133043898680 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133043898990 (USD)
21 Vinpearl Resort & Spa Hạ Long CN Quảng Ninh – Công Ty CP Vinpearl 0611000000888(VND) Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình Tòa nhà Handi Resco – 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội BFTVVNVX
0611370000888 (USD)
22 Vinpearl Discovery Cửa Hội CN Nghệ An – Công ty CP Vinpearl 19133043915666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033043915998 (USD)
23 Vinpearl Discovery Hà Tĩnh CN Hà Tĩnh – Công ty CP Vinpearl 19133044122686 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033044122886 (USD)
24 Vinpearl Hotel Hà Tĩnh CN Hà Tĩnh – Công ty CP Vinpearl 19133044122996 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133044122880 (USD)
25 Vinpearlland Kiên Giang CN Kiên Giang- Công Ty CP Vinpearl 19133044158990 (USD) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033044158880 (VND)
26 Vinpearl Hotel Huế CN Huế – Công ty CP Vinpearl 19033032939666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033032939399 (USD)
27 Vinpearl Hotel Thanh Hóa CN Thanh Hóa – Công ty CP Vinpearl 19133033238666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133033238399 (USD)
28 Vinpearl Hotel Lạng Sơn

 

CN Lạng Sơn – Công ty CP Vinpearl 19133033222999 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133033222336 (USD)
29 Vinpearl Hotel Quảng Bình CN Quảng Bình – Công ty CP Vinpearl 0311006666688 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Quảng Bình Số 03 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình BFTVVNVX
0311376666688 (USD)
30 Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005550015 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093
0931375552175 (USD)
31 Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005559999 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093
0931375558888 (USD)
32 Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 110002667227 (VND Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  ICBVVNVX106
118002667231 (USD)
33 Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 111002667226 (VND) Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  ICBVVNVX106
113002669477 (USD)
34 Vinpearl Golf Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005553250 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA

6.1.         Khách Sạn có quyền sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách Sạn có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

6.2.         Vinpearl sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

Vinpearl, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

 

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

Các Bên cam kết rằng tất cả thông tin liên quan đến nội dung và hiệu lực của Hợp Đồng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Trách nhiệm của Các Bên về bảo mật sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng đã chấm dứt.

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH

10.1        Vinpearl triển khai áp dụng Công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý dữ liệu của Khách khi ra/vào khách sạn/khu nghỉ dưỡng, sử dụng các dịch vụ tại nhà hàng, khu vui chơi giải trí… của Vinpearl nhằm để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an ninh an toàn cho Khách khi sử dụng dịch vụ của Vinpearl.

10.2        Khách đồng ý và cho phép Vinpearl thu thập và sử dụng hình ảnh khuôn mặt của mình để quản lý bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quá trình Khách lưu trú và sử dụng dịch vụ tại Vinpearl.

10.3        Việc sử dụng hình ảnh khuôn mặt của Khách nêu tại Điều này là hoàn toàn miễn phí.

10.4        Vinpearl cam kết rằng hình ảnh khuôn mặt của Khách khách sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích được nêu tại Điều khoản chung này.