Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác (như được định nghĩa dưới đây) sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Vinpearl (nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Vinpearl được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”, tùy từng hoàn cảnh tại Điều Khoản Chung này.

Khách / Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Vinpearl yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Vinpearl xác nhận qua email/Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận những Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung và những thay đổi Điều Khoản Chung, Quy Định Chung tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Vinpearl tại địa chỉ https://www.vinpearl.com/dieu-khoan-chung/https://www.vinpearl.com/quy-dinh-chung/ (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Vinpearl thông báo, cung cấp.

Các Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Vinpearl và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 • Vinpearl” có nghĩa là Công ty cổ phần Vinpearl và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Vinpearl và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc được thành lập trên toàn quốc tại từng thời điểm.
 • Quy Định Chung” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Vinpearl tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của Vinpearl.
 • Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc sự kiện, golf , Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác mà Vinpearl cung cấp cho Khách/Đối tác.
 • Xác Nhận Dịch Vụ Khách Lẻ ” là xác nhận của Vinpearl về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách lẻ với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này
 • Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn” là xác nhận của Vinpearl về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, tổ chức các sự kiện tại Khách Sạn, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách đoàn với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này.
 • Yêu Cầu Giảm Hủy Dịch Vụ” là yêu cầu của Khách/ Đối Tác về việc giảm hủy phòng và giảm hủy sự kiện với các nội dung theo mẫu yêu cầu giảm hủy dịch vụ ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này.
 • Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Vinpearl với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.
 • Đối Tác” là các đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với Vinpearl.
 • Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Dịch Vụ tối đa 09 phòng/đêm hoặc 04 biệt thự/đêm.
 • Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng từ 10 phòng/đêm trở lên hoặc từ 05 biệt thự/đêm trở lên và/hoặc các dịch vụ (tiệc, sự kiện, golf và các dịch vụ khác).
 • Đoàn Series” là Khách Đoàn được đặt hàng loạt ít nhất từ 03 đoàn trở lên theo lịch trình giống nhau.
 • Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng loại RO, BB, HB, FB, BBV, BBVS, BBW, FBV, FBVS, FBW và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được Vinpearl thông báo vào từng thời điểm.
 • “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Vinpearl vinpearl.com. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.
 • “Giá Phòng Tĩnh – Static” là giá không thay đổi theo sự thay đổi của Giá công bố.
 • Bed & Breakfast” hay “BB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng.
 • Half-boad” hay “HB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 02 bữa ăn: ăn sáng và ăn trưa hoặc ăn tối theo lưa chọn của Khách.
 • Full-board” hay “FB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 03 bữa ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).
 • Bed and Breakfast with Vinpearl Land” hay “BBV” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land.
 • Bed and Breakfast with Vinpearl Land and Vinpearl Safari” hay “BBVS” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land và Vinpearl Safari.
 • Bed and Breakfast with Water Park” hay “BBW” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Công Viên Nước.
 • Full-board with Vinpearl Land” hay “FBV” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land.
 • Full-board with Vinpearl Land and Vinpearl Safari” hay “FBVS” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land và Vinpearl Safari.
 • Full-board with Water Park” hay “FBW” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.
 • Room Only” hay “RO” là Gói Phòng chỉ gồm đêm nghỉ.
 • Room Only with Vinpearl Land” hay “ROV” là Gói Phòng gồm đêm nghỉ và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land.
 • Golf for 01 player” hay “G1P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 1 người chơi.
 • Golf for 02 players” hay “G2P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 2 người chơi.
 • Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.
 • Dịch Vụ” bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí…và các dịch vụ khác được Vinpearl cung cấp cho Đối Tác/ Khách tại từng thời điểm.
 • Tổng Phí Dịch Vụ” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.
 • Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do Vinpearl phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ Quy Định Chung, Điều Khoản Chung và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.
 • Giảm/hủy phòng” là những trường hợp thay đổi Yêu Cầu Đặt Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các thay đổi về ngày nhận phòng (check-in), giảm số lượng phòng đặt, giảm số đêm ở đã được Vinpearl xác nhận.
 • Cuối Tuần” là các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần;
 • Giữa Tuần” là các ngày trong tuần trừ ngày Cuối Tuần.
 • Ngày” là một ngày theo dương lịch.
 • No-Show” là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/Đối Tác và Vinpearl sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/Đối Tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.
 • Danh Sách Xếp Phòng” là sắp xếp của Khách/ Đối Tác cho Khách ở các phòng khác nhau theo danh sách đặt phòng.
 • A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em.
 • B2B” là giao dịch thương mại điện tử giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (không có sự tham gia của Khách hàng là cá nhân).
 • “B2C” là các giao dịch thương mại trên internet diễn ra giữa Doanh nghiệp với Khách hàng là cá nhân.

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Vinpearl có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Vinpearl phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

ĐIỀU 3. SỬA CHỮA

3.1. Khách Sạn có quyền sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách Sạn có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

3.2. Vinpearl sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

ĐIỀU 4. BẤT KHẢ KHÁNG

Vinpearl, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

 • Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.
 • Trừ khi có ý kiến khác của Vinpearl bằng văn bản, Khách hoặc Đối Tác vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại

ĐIỀU 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Các quy định tại Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Vinpearl
High Luxury
Premium
Entry Premium
Midscale
Economy
Combo
Events
Entertaiment