Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác (như được định nghĩa dưới đây) sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Vinpearl (nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Vinpearl được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”, tùy từng hoàn cảnh tại Điều Khoản Chung này.

Khách/Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Vinpearl yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vu bổ sung (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Vinpearl xác nhận qua email/Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận những Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung và những thay đổi Điều Khoản Chung, Quy Định Chung tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Vinpearl tại địa chỉ https://www.vinpearl.com/dieu-khoan-chung/https://www.vinpearl.com/quy-dinh-chung/ (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Vinpearl thông báo, cung cấp.

Các Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Vinpearl và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Vinpearl” có nghĩa là Công ty cổ phần Vinpearl và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Vinpearl và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc được thành lập trên toàn quốc tại từng thời điểm.

1.2. Đối Tác” là các đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với Vinpearl.

1.3. Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Vinpearl với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.

1.4. “A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em.

1.5. B2B” là giao dịch thương mại giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (không có sự tham gia của Khách hàng là cá nhân).

1.6. “B2C” là các giao dịch thương mại diễn ra giữa Doanh nghiệp với Khách hàng là cá nhân.

1.7. “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Vinpearl vinpearl.com. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.

1.8. “Giá Phòng Tĩnh – Static” là giá không thay đổi theo sự thay đổi của Giá công bố.

1.9. Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.

1.10. Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng loại RO, BB, HB, FB, BBV, BV, BBVS, BBW, FBV, FBVS, FX, FBW, FBSFD, FVSFD, FXSFD, FWSFD, FBBQD, FVBQD, FXBQD, FWBQD và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được Vinpearl thông báo vào từng thời điểm.

1.11. Room Only” hay “RO” là Gói Phòng chỉ gồm đêm nghỉ.

1.12. Bed & Breakfast” hay “BB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng.

1.13. Half-boad” hay “HB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 02 bữa ăn: ăn sáng và ăn trưa hoặc ăn tối theo lưa chọn của Khách.

1.14. Full-board” hay “FB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 03 bữa ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).

1.15. Room Only with VinWonders” hay “ROV” là Gói Phòng gồm đêm nghỉ và vui chơi không giới hạn tại VinWondwers.

1.16.“Bed and Breakfast with VinWonders” hay “BBV” hay“BV” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders

1.17. Bed and Breakfast with VinWonders and Vinpearl Safari” hay “BBVS” hay “BX” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.

1.18. Bed and Breakfast with Water Park” hay “BBW” hay “BW” là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Công Viên Nước.

1.19. Full-board with VinWonders” hay “FBV” hay “FV” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.

1.20. Full-board with VinWonders and Vinpearl Safari” hay “FBVS” hay “FX” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.

1.21. Full-board with Water Park” hay “FBW” hay “FW” là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.

1.22. “Full-board Seafood dinner” hay “FBSFD” là Gói Phòng FB kèm theo ăn tối Hải sản tại nhà hàng

1.23. “Full-board Seafood dinner with VinWonders” hay “FVSFD” là Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.

1.24. “Full-board Seafood dinner VinWonders and Vinpearl Safari” hay “FXSFD” là Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.

1.25. “Full-board Seafood dinner with Water Park” hay “FWSFD” là Gói Phòng FB với ăn tối Hải sản tại nhà hàng kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.

1.26. “Full-board BBQ dinner” hay “FBBQD” là Gói Phòng FB kèm theo ăn tối BBQ tại Biệt thự

1.27. “Full-board BBQ dinner with VinWonders” hay “FVBQD” là Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders.

1.28. “Full-board BBQ dinner VinWonders and Vinpearl Safari” hay “FXBQD” là Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại VinWonders và Vinpearl Safari.

1.29. “Full-board BBQ dinner with Water Park” hay “FWBQD” là Gói Phòng FB với ăn tối BBQ tại Biệt thự kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.

1.30. Golf for 01 player” hay “G1P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 1 người chơi.

1.31. Golf for 02 players” hay “G2P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 2 người chơi.

1.32. Cuối Tuần” là các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần nếu không được đề cập đặc biệt

1.33. Giữa Tuần” là các ngày trong tuần trừ ngày Cuối Tuần.

1.34. Danh Sách Xếp Phòng” là sắp xếp của Khách/ Đối Tác cho Khách ở các phòng khác nhau theo danh sách đặt phòng.

1.35. Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc sự kiện, golf, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác mà Vinpearl cung cấp cho Khách/Đối tác. Bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí…và các dịch vụ khác được Vinpearl cung cấp cho Đối Tác/ Khách tại từng thời điểm.

1.36. Giảm/hủy phòng” là những trường hợp thay đổi Yêu Cầu Đặt Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các thay đổi về ngày nhận phòng (check-in), giảm số lượng phòng đặt, giảm số đêm ở đã được Vinpearl xác nhận.

1.37. “Yêu Cầu Giảm Hủy Dịch Vụ” là yêu cầu của Khách/ Đối Tác về việc giảm hủy phòng và giảm hủy sự kiện với các nội dung theo mẫu yêu cầu giảm hủy dịch vụ ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này

1.38. Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Dịch Vụ tối đa 09 phòng/đêm hoặc 04 biệt thự/đêm.

1.39. Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng từ 10 phòng/đêm trở lên hoặc từ 05 biệt thự/đêm trở lên và/hoặc các dịch vụ (tiệc, sự kiện, golf và các dịch vụ khác).

1.40. Đoàn Series” là Khách Đoàn được đặt hàng loạt ít nhất từ 03 đoàn trở lên theo lịch trình giống nhau.

1.41. “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.

1.42. Ngày” là một ngày theo dương lịch.

1.43. No-Show” là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/Đối Tác và Vinpearl sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/Đối Tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.

1.44. “Quy Định Chung” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Vinpearl tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của Vinpearl

1.45. Tổng Phí Dịch Vụ” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.

1.46. Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do Vinpearl phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ Quy Định Chung, Điều Khoản Chung và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.

1.47. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Đoàn” là xác nhận của Vinpearl về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, tổ chức các sự kiện tại Khách Sạn, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách đoàn với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này.

1.48. Xác Nhận Dịch Vụ Khách Lẻ” là xác nhận của Vinpearl về Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác của Khách lẻ với các nội dung theo mẫu ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này.

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Vinpearl có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Vinpearl phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

3.1. Thời gian nhận phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

3.1.1. Thời gian nhận phòng tại Khách Sạn là từ 14:00 giờ ngày Khách đến. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn tùy theo công suất, tình trạng phòng sẵn có nhưng không sớm hơn 12:00 giờ ngày Khách đến.

3.1.2. Nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.

3.1.3. Nhận phòng sớm từ sau 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.

3.1.4. Các khoản phí nhận phòng sớm sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm thông báo đề nghị nhận phòng sớm được Khách Sạn xác nhận.

3.2. Thời gian trả phòng:

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn:

3.2.1. Thời gian trả phòng tại Khách Sạn không muộn quá 12:00 giờ.

3.2.2. Khách có thể trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau: 50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 21:00 giờ.

3.2.3. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.

3.3. Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của Vinpearl khi Khách trực tiếp thanh toán cho Vinpearl hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Vinpearl và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

3.4. Vinpearl sẽ ghi lại hình ảnh khuôn mặt của Khách hàng khi đăng ký nhận phòng để quản lý bằng Công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Bằng việc đồng ý nhận phòng, Khách hàng được hiểu là đã được Vinpearl thông báo về việc này và đồng ý Vinpearl được quyền sử dụng hình ảnh của Khách hàng như quy định tại Điều 9.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

4.1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Vinpearl dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.

4.2. Trong mọi trường hợp Khách (bao gồm một cá nhân, một nhóm hoặc nhiều nhóm Khách khác nhau) đặt phòng qua Đối Tác để sử dụng cùng một biệt thự (Villa) của Vinpearl, Đối Tác phải đảm bảo:

4.2.1. Giá Gói phòng dựa trên mặc định 02 người lớn trong 1 phòng khách sạn hoặc 01 phòng ngủ biệt thự nếu không được đề cập đến ở trong các Phụ lục liên quan đến giá phòng.

4.2.2. Đối Tác đã thông báo đến toàn bộ Khách về việc sẽ ở chung biệt thự với các khách hàng khác đặt phòng qua Đối Tác;

4.2.3. Toàn bộ Khách đã đồng ý và ký xác nhận chấp nhận việc ở chung biệt thự và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân và các vấn đề cá nhân khác trước khi làm thủ tục nhận phòng.

4.2.4. Vinpearl được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung biệt thự.

4.3. Thông tin Đặt Phòng:

STT Khách Sạn Email Đặt Phòng Số điện thoại

Đặt Phòng

1. Vinpearl Luxury Nha Trang res.VPLRNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
2. Vinpearl Luxury Da Nang res.VPLRDN@vinpearl.com 84-236 396 8888
3. Vinpearl Luxury Landmark 81 res.VPLLM81@vinpearl.com 84-283 971 8888
4. Vinpearl Resort & Spa Ha Long res.VPRSHL@vinpearl.com 84-203 385 7858
5. Vinpearl Resort & Spa Da Nang res.VPRSDN@vinpearl.com 84-236 396 6888
6. Vinpearl Resort & Spa Hoi An res.VPRSHA@vinpearl.com 84-235 375 3333
7. Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An res.VPRGNHA@vinpearl.com 84-235 367 6888
8. Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc res.VPRSPQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
9. Vinpearl Resort & Golf Phu Quoc res.VPRGPQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
10. Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay res.VPRSBYNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
11. Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang res.VPRSLBNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
12. Vinpearl Resort Nha Trang res.VPRTNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
13. Vinpearl Discovery Cua Hoi res.VPDSCH@vinpearl.com 84-238 876 4888
14. Vinpearl Discovery Ha Tinh res.VPDSHT@vinpearl.com 84-239 366 8666
15. Vinpearl Discovery 1 Phu Quoc res.VPDS1PQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
16. Vinpearl Discovery 2 Phu Quoc res.VPDS2PQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
17. Vinpearl Discovery 3 Phu Quoc res.VPDS3PQ@vinpearl.com 84-297 355 0550
18. Vinpearl Discovery 1 Nha Trang res.VPDS1NT@vinpearl.com 84-258 359 8900
19. Vinpearl Discovery 2 Nha Trang res.VPDS2NT@vinpearl.com 84-258 359 8900
20. Vinpearl Condotel Riverfront Da Nang res.VPCORFDN@vinpearl.com 84-236 364 2888
21. Vinpearl Condotel Empire Nha Trang res.VPCOEPNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
22. Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang res.VPCOBFNT@vinpearl.com 84-258 359 8900
23. Vinpearl Condotel Phu Ly res.VPCOPL@vinpearl.com 84-226 352 2222
24. Vinpearl Hotel Ha Tinh res.VPCHHT@vinpearl.com 84-2393 638 866
25. Vinpearl Hotel Can Tho res.VPCHCT@vinpearl.com 84-292 376 1888
26. Vinpearl Hotel Thanh Hoa res.VPCHTH@vinpearl.com 84-237 893 6888
27. Vinpearl Hotel Quang Binh res.VPCHQB@vinpearl.com 84-232 3900 888
28. Vinpearl Hotel Hue res.VPCHHU@vinpearl.com 84-234 368 8666
29. Vinpearl Golf Hai Phong res.VPHPGFVL@vinpearl.com 84-203 385 7858
30. Vinpearl Hotel Lang Son res.VPCHLS@vinpearl.com 84-205 378 2999
31. Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong res.VPCHIPHP@vinpearl.com 84-225 3266 888
32. Vinpearl Hotel Tay Ninh res.VPCHTN@vinpearl.com 84-276 3728888
33. Vinpearl Hotel Rivera Hai Phong res.VPCHRVHP@vinpearl.com 84-2253 266 288
34. VinOasis Phu Quoc res.VOPQ@vinpearl.com 84-297 355 0550

4.4. Quy định về lưu trú:

4.4.1. Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được nói rõ) được áp dụng như sau:

a. Tối đa 04 người trong 1 phòng ngủ bao gồm cả trẻ em dưới 4 tuổi: 03A & 01C/ 02A & 02C.

b. Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ tùy theo chính sách áp dụng tại từng khách sạn.

c. Áp dụng phụ thu trẻ em từ 4 – dưới 12 tuổi và phụ thu người lớn – dành cho khách từ 12 tuổi.

4.4.2. Số lượng Khách tối đa trên một Biệt thự (Villa) được áp dụng như sau:

a. Mỗi phòng ngủ: tối đa 02 A và 02 C dưới 12 tuổi

b. Áp dụng phụ thu trẻ em từ 4 – dưới 12 tuổi.

c. Không kê giường phụ trong biệt thự, trừ Vinpearl Luxury Nha Trang.

4.5. Trường hợp đặc biệt: trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v…), Vinpearl có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Khách Sạn khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Khách Sạn mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Vinpearl xác nhận.

4.6. Thông tin cung cấp cho Khách Sạn

4.6.1 Thông tin cung cấp trước ngày đến

a. Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:

(i) Danh sách tất cả các Khách hàng (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, quốc tịch, bản sao thẻ tạm trú):

+ Khách lẻ: Phải được gửi tới bộ phận đặt phòng của Khách Sạn theo hạn dưới đây kể từ ngày nhận được xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí:

* Mùa thấp điểm: 15 ngày

* Mùa cao điểm: 7 ngày

* Mùa đỉnh điểm lễ tết: Tại thời điểm đặt phòng

+ Khách đoàn: Chi tiết theo hợp đồng khách đoàn.

(ii) Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.

(iii) Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, Vinpearl có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Vinpearl. Trong trường hợp đó, Vinpearl sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

(iv) Tùy thuộc vào Yêu Cầu Dịch Vụ đã đặt, nếu dịch vụ là Full-board thì trình tự các bữa ăn bao gồm: bữa tối vào ngày đến, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và các bữa ăn tối vào các ngày tiếp theo cho tới bữa sáng và bữa trưa ngày Khách trả phòng. Nếu Khách muốn đổi bữa trưa ngày trả phòng thành bữa trưa ngày đến, Khách/ Đối Tác phải thông báo cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách ngày đến. Việc thay đổi bữa ăn chỉ được áp dụng đối với Khách làm thủ tục nhận phòng trước 13:00 giờ ngày đến và làm thủ tục trả phòng trước bữa trưa ngày trả phòng.

(v) Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

b. Thay đổi thông tin:

(i) Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng ít nhất 05 ngày trước ngày Khách nhận phòng. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Vinpearl có quyền thực hiện đồng thời các biện pháp sau:

+ Áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

+ Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc Vinpearl có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho Vinpearl.

(ii) Phí thay đổi thông tin nhân thân của Khách (bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, thẻ căn cước, số hộ chiếu, quốc tịch, thẻ tạm trú) sau thời hạn phải cung cấp thông tin của Khách trước ngày đến Khách sạn: 350.000VNĐ/phòng/lần thay đổi. Các trường hợp thay đổi do ốm đau, thiên tai, rủi ro có giấy chứng nhận hợp lệ sẽ không bị tính phí.

4.6.2 Thủ tục nhận phòng

a. Khách cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em và chụp ảnh khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này. Trong trường hợp Khách không xuất trình được giấy khai sinh của trẻ em, Khách/ Đối Tác đồng ý dùng chiều cao của trẻ để xác định số tuổi của trẻ, cụ thể như sau:

Chiều cao Độ tuổi
Dưới 1m Dưới 4 tuổi
1m-1m40 Từ 4 đến dưới 12 tuổi
Trên 1m40 Từ 12 tuổi

b. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Vinpearl, Khách đồng ý cho phép Vinpearl chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Vinpearl cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba (không thuộc tập đoàn Vingroup) vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.

c. Khách phải thực hiện đặt cọc tại thời điểm làm thủ tục nhận phòng để đảm bảo cho các Yêu Cầu Dịch Vụ phát sinh thêm tại Khách Sạn và/hoặc các thiệt hại khác của Khách Sạn (nếu có) do Khách gây ra trong suốt thời gian lưu trú. Khoản đặt cọc sẽ được Vinpearl hoàn trả cho Khách tại thời điểm trả phòng nếu không sử dụng dịch vụ và/hoặc không có thiệt hại phát sinh đối với Khách Sạn. Khoản đặt cọc thực hiện bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc hoặc thẻ tín dụng với mức đăt cọc cụ thể như sau:

(i) Phòng Khách Sạn: 1.000.000 VNĐ/phòng

(ii) Biệt thự: 3.000.0000 VNĐ/Villa

Vinpearl có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách không thực hiện việc đặt cọc theo quy định nêu trên. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm đặt cọc thay cho Khách trong trường hợp Khách không thực hiện việc đặt cọc cho Vinpearl. Nếu Đối Tác không đặt cọc theo quy định thì phòng không được đặt cọc sẽ áp dụng theo chính sách No-Show quy định tại Điều Khoản Chung này.

4.6.3 Dịch vụ đón, tiễn tại sân bay:

  1. Đối với các Khách Sạn cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí, không áp dụng phí hủy đối với dịch vụ này.
  2. Đối với các Khách Sạn có cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay tính phí, thông tin chi tiết về loại xe, phí sử dụng, phí hủy,.. được cung cấp trước trong xác nhận đặt phòng của từng Khách Sạn.
  3. Đối với trường hợp đặt xe riêng, số hiệu chuyến bay, thời gian chuyến bay phải được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày nhận phòng để Khách Sạn bố trí việc đón, tiễn. Nếu có những thay đổi hoặc yêu cầu đón, tiễn bị hủy, cần thông báo cho Khách Sạn chậm nhất 03 ngày (72 giờ) trước ngày nhận phòng. Mọi trường hợp thông báo sau thời hạn này sẽ bị áp dụng phí hủy.
  4. Lễ tân tại sân bay sẽ đón tiếp Khách tại bàn lễ tân của Vinpearl được bố trí ở khu vực sảnh đến. Vui lòng tìm kiếm bảng tên đón hoặc liên hệ với quầy lễ tân tại sân bay qua số điện thoại liên lạc được cung cấp tại xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ
  5. Đối với dịch vụ xe tiễn miễn phí, Khách có trách nhiệm có mặt tại khu vực sảnh Khách Sạn 15 phút trước giờ khởi hành. Trường hợp chậm trễ, xe buýt khách sạn vẫn sẽ di chuyển đi sân bay để đảm bảo không ảnh hưởng đến các Khách khác. Khách đến trễ sẽ tự chịu chi phí vận chuyển ra sân bay.

4.7. Thông tin liên hệ đặt phòng của từng Khách Sạn được quy định tại thông tin Khách Sạn được đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 5. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA VINPEARL

5.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây:

STT Tên cơ sở Đơn vị thụ hưởng Số tài khoản Ngân hàng Địa chỉ Swift code
1 Vinpearl Luxury Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824061 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
2 19126242824088 (USD)
3 Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824071 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
4 19126242824096 (USD)
5 Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824045 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
6 19126242824053 (USD)
7 Vinpearl Discovery 1 Phú quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 111002667226 (VND) Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ICBVVNVX106
8 113002669477 (USD)
9 Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 110002667227 (VND) Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ICBVVNVX106
10 118002667231 (USD)
11 Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 111002671577 ( VND) Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ICBVVNVX106
12 110002671580 ( USD)
13 Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005559999(VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093
14 0931375558888(USD)
15 Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005550015 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093
16 0931375552175 (USD)
17 Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ Phần Vinpearl 19133043898486 ( VND) TCB Hội sở 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội VTCBVNVX
18 19133043898567 ( USD)
19 Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ Phần Vinpearl 19133043898338 ( VND) TCB Hội sở 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội VTCBVNVX
20 19133043898389 ( USD)
21 Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang CN Nha Trang – Công ty cổ phần Vinpearl 19027850127669 (VND) Techcombank 78-80 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa VTCBVNVX
22 19027850127898 (USD)
23 Vinpearl Resort Nha Trang Chi nhánh Nha Trang – Công Ty Cổ Phần Vinpearl 19127850127299 ( VND) TCB Hội sở Chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
24 19127850127094 (USD)
25 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay Chi nhánh Nha Trang – Công Ty Cổ Phần Vinpearl 19027850127685 (VND) TCB Hội sở Chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
26 19027850127995 (USD)
27 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang Chi nhánh Nha Trang – Công Ty Cổ Phần Vinpearl 19127850127000 (VND) TCB Hội sở Chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
28 19127850127558 (USD)
29 Vinpearl Discovery 1 Nha Trang CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl 19127850127698 ( VND) TCB Hội sở Chính Đảo Hòn Tre-P.Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang VTCBVNVX
30 19127850127450 ( USD)
31 Vinpearl Longbeach Nha Trang CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl 19127850127078 (VND) TCB Hội sở Chính Lot D6B2, D7A1 – Zone 2 Nguyen Tat Thanh Boulevard, Cam Lam District, Cam Ranh, Viet Nam VTCBVNVX
32
33 Vinpearl Ocean Hill Nha Trang CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl 19127850127051 (VND) TCB Hội sở Chính Đảo Hòn Tre-P.Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang VTCBVNVX
34 19127850127061 (USD)
35 Vinpearl Discovery 2 Nha Trang CN Nha Trang-Công ty Cổ Phần Vinpearl 19027850127286 (VND) TCB Hội sở Chính Đảo Hòn Tre-P.Vĩnh Nguyên-TP Nha Trang VTCBVNVX
36 19027850127383 (USD)
37 Vinpearl Luxury Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127456 (VND) TCB Hội sở Chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
38 19027850127650 (USD)
39 Vinpearl Resort & Spa Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002086 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
40 19124529002094 (USD)
41 Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002124 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
42 19124529002159 (USD)
43 Vinpearl City Hotel Lạng Sơn Chi nhánh Lạng Sơn – Công ty cổ phần Vinpearl 19133033222999 (VND) Techcombank TCB Hội sở – 191 Bà Triệu, HBT Hà Nội VTCBVNVX
44 19133033222336 (USD)
45 0611001111222 (VND) Vietcombank VCB Ba Đình – 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội BFTVVNVX
46 Vinpearl Condotel Phủ Lý CN Hà Nam – Công ty cổ phần Vinpearl 19033307306669(VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
47 19033307306995(USD)
48 Vinpearl Tây Ninh Chi nhánh Tây Ninh – Công ty CP Vinpearl 19133307333555 (VND) Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Tây Ninh Số 90, Đường Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 3, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh VTCBVNVX
49 19133307333660 (USD)
50 Vinpearl Village Cửa Hội Chi nhánh Nghệ An_Công ty Cổ phần Vinpearl 19133043915666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
51
52 Vinpearl Village Cửa Hội Chi nhánh Nghệ An_Công ty Cổ phần Vinpearl 19033043915998 (USD) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
53
54 Vinpearl Hotel Quảng Bình CN Quảng Bình-Công ty cổ phần Vinpearl 0311006666688 (VND) VCB VCB Quảng Bình BFTV VNVX
55 0311376666688 (USD) VCB VCB Quảng Bình BFTV VNVX
56 19135876068889 (VND) TCB TECHCOMBANK – HỘI SỞ (HÀ NỘI) VTCBVNVX
57 Vinpearl Resort & Spa Hạ Long CN Quảng Ninh- Công ty CP Vinpearl 0141005558899 ( VND) VCB Quảng Ninh_VNĐ Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh BFTVVNVX
58 0141005559999 (VND) VCB Quảng Ninh_VNĐ Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh BFTVVNVX
59 0611000000888 (VND) VCB Ba Đình_VNĐ Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh BFTVVNVX
60 0141375559999 (USD) VCB Quảng Ninh_ USD Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh BFTVVNVX
61 0611370000888 (USD) VCB Ba Đình_USD Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh BFTVVNVX061
62 19135875339889 (VND) TCB Hội sở-CN Quảng Ninh_VNĐ Đảo Rều- Bãi Cháy-Hạ Long- Quảng Ninh VTCBVNVX
63 Vinpearl Luxury Landmark 81 CN TP Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Vinpearl 19132798803683 (VND) Ngân hàng Techcombank – Hội sở Số 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
64 19132798803993 (USD)
65 CN Thanh Hóa – Công ty CP Vinpearl CN Thanh Hóa – Công ty CP Vinpearl 19133033238666 (VND) TCB Hội sở 27 Trần Phú-P.Điện Biên-TP. Thanh Hóa VTCBVNVX
66 19133033238399 (USD)
67 Vinpearl Hotel Cần Thơ CN Cần Thơ – Công ty CP Vinpearl 19133043945999 (VND) TCB Hội sở 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
68 0611003336688 (VND) VCB Ba Đình 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội BFTVVNVX
69 19033043945668 (USD) TCB Hội sở 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
70 Vinpearl Discovery Hà Tĩnh CN Hà Tĩnh – Công ty CP Vinpearl 19133044122686 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
71 19033044122886 (USD)
72 Vinpearl Hotel Hà Tĩnh CN Hà Tĩnh – Công ty CP Vinpearl 19133044122996 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
73 19133044122880 (USD)
74 Vinpearl Hotel Huế CN Huế – Công ty CP Vinpearl 19033032939666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
75 19033032939399 (USD)
76 VinOasis Phú Quốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc 0931004209999 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội BFTVVNVX093
77 0931374208655( USD)

5.2. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).

5.3. Vinpearl có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA

6.1. Khách Sạn có quyền sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách Sạn có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

6.2. Vinpearl sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đại lý và/hoặc khách hàng sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đại lý/Đối tác/khách hàng.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

Vinpearl, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

7.1. Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;

7.2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

7.3. Trừ khi có ý kiến khác của Vinpearl bằng văn bản, Khách hoặc Đối Tác vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1. Đối Tác và Vinpearl cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng giữa Đối Tác và Vinpeal chấm dứt, Bên được tiết lộ sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin mật (“Thông Tin Mật”) của Bên tiết lộ. Theo đó, Bên được tiết lộ không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định dưới đây.Cho mục đích quy định tại điều này, Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng ký giữa Vinpearl và Đối Tác, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên được tiết lộ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng. Ngoài ra, Thông Tin Mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ.

8.2. Nghĩa Vụ Bảo Mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:

a. đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;
b. do Bên được tiết tộ cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên được tiết lộ vì mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên được tiết lộ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật như nội dung nêu trên;
c. do Bên được tiết lộ nhận được từ một bên thứ ba độc lập với việc thực hiện Hợp Đồng này mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc
d. được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào đối với Bên được tiết lộ.

8.3. Bên được tiết lộ đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với Nghĩa Vụ Bảo Mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên được tiết lộ bồi thường toàn bộ thiệt hạilà một khoản tiền không thấp hơn Giá trị Hợp Đồng.

ĐIỀU 9. QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH CỦA KHÁCH

9.1 Vinpearl triển khai áp dụng Công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý dữ liệu của Khách khi ra/vào khách sạn/khu nghỉ dưỡng, sử dụng các dịch vụ tại nhà hàng, khu vui chơi giải trí… của Vinpearl nhằm để tiết kiệm thời gian và đảm bảo an ninh an toàn cho Khách khi sử dụng dịch vụ của Vinpearl.

9.2 Khách đồng ý và cho phép Vinpearl thu thập và sử dụng hình ảnh khuôn mặt của mình để quản lý bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quá trình Khách lưu trú và sử dụng dịch vụ tại Vinpearl.

9.3 Việc sử dụng hình ảnh khuôn mặt của Khách nêu tại Điều này là hoàn toàn miễn phí.

9.4 Vinpearl cam kết rằng hình ảnh khuôn mặt của Khách khách sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích được nêu tại Điều khoản chung này.

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Vinpearl
High Luxury
Premium
Entry Premium
Midscale
Economy
Combo
Events
Entertaiment