VINPEARL Điều khoản chung

Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác (như được định nghĩa dưới đây) sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl, và các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu, quản lý và/hoặc khai thác của Vinpearl (nếu có) trong tương lai (“Khách Sạn”). Khách, Đối Tác và Vinpearl được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”, tùy từng hoàn cảnh tại Điều Khoản Chung này.

Khách / Đối Tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Vinpearl Yêu Cầu Đặt Phòng, Yêu Cầu Sự Kiện (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Vinpearl xác nhận là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận những Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung và những thay đổi Điều Khoản Chung, Quy Định Chung tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Vinpearl tại địa chỉ https://vinpearl.com/vi/regulationhttps://vinpearl.com/vi/rule  (“Trang Web”) cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Vinpearl thông báo, cung cấp.

Các Điều Khoản Chung này là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Vinpearl và Khách /Đối Tác (“Hợp Đồng”).

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1.  “Vinpearl” có nghĩa là Công ty cổ phần Vinpearl và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Vinpearl được thành lập trên toàn quốc tại từng thời điểm.

1.2.  “Quy Định Chung” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Vinpearl tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của Vinpearl.

1.3.   “Yêu Cầu Đặt Phòng” là yêu cầu của Khách/ Đối tác về việc đặt dịch vụ lưu trú, Voucher hoặc dịch vụ bổ sung khác với các nội dung theo mẫu yêu cầu và xác nhận đặt phòng ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này

1.4.    “Yêu Cầu Sự Kiện” là yêu cầu của Khách/ Đối Tác về việc tổ chức các sự kiện tại Khách Sạn với các nội dung theo mẫu yêu cầu và xác nhận sự kiện ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này.

1.5.    “Yêu Cầu Giảm Hủy Dịch Vụ” là yêu cầu của Khách/ Đối Tác về việc giảm hủy phòng và giảm hủy sự kiện với các nội dung theo mẫu yêu cầu giảm hủy dịch vụ ban hành kèm theo Điều Khoản Chung này.

1.6.   “Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Vinpearl với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.

1.7.   “Đối Tác” là các đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức,…(không phải cá nhân).

1.8.   “Khách Lẻ” là Khách hoặc nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng tối đa 09 phòng/đêm hoặc 04 biệt thự/đêm.

1.9.   “Khách Đoàn” là 01 nhóm Khách có số lượng đặt phòng tại Yêu Cầu Đặt Phòng từ 10 phòng/đêm trở lên hoặc từ 05 biệt thự/đêm trở lên.

1.10.  “Đoàn Series” là Khách Đoàn được đặt hàng loạt ít nhất từ 03 đoàn trở lên theo lịch trình giống nhau.

1.11.  “Gói Phòng” là tên gọi chung của các Yêu Cầu Đặt Phòng loại BB, HB, FB, BBV, BBVS, BBW, FBV, FBVS, FBW nêu trên và hoặc bất kỳ các gói dịch vụ mới được Vinpearl thông báo vào từng thời điểm.

1.12.  “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Vinpearl.

1.13.  “Giá Phòng Tĩnh – Static” là giá không thay đổi theo sự thay đổi của Giá công bố.

1.14.  “Bed & Breakfast” hay “BB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 01 bữa ăn sáng.

1.15.  “Half-boad” hay “HB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 02 bữa ăn: ăn sáng và ăn trưa hoặc ăn tối theo lưa chọn của Khách.

1.16.  “Full-board” hay “FB” là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ kèm theo 03 bữa ăn: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối (ăn tối ngày đến, ăn sáng và trưa ngày trả phòng).

1.17.  “Bed and Breakfast with Vinpearl Land” hay “BBV là Gói Phòng BB kèm vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land.

1.18.  “Bed and Breakfast with Vinpearl Land and Vinpearl Safari hay “BBVS là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land và Vinpearl Safari.

1.19.  “Bed and Breakfast with Water Park hay BBW là Gói Phòng BB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.

1.20.  “Full-board with Vinpearl Land hay “FBV là Gói Phòng FB kèm vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land.

1.21.  “Full-board with Vinpearl Land and Vinpearl Safari hay FBVS là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land và Vinpearl Safari dành

1.22.   “Full-board with Water Park hay FBW là Gói Phòng FB kèm theo vui chơi không giới hạn tại Water Park.

1.23.   “Room Only” hay “RO” là Gói Phòng chỉ gồm đêm nghỉ.

1.24.   “Golf for 01 player” hay “G1P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 1 người chơi.

1.25.   “Golf for 02 players hay “G2P”: là Gói Phòng bao gồm đêm nghỉ và phí sân (18 hố) cho 2 người chơi.

1.26.   “Room Only with Vinpearl Land” hay “ROV” là Gói Phòng gồm đêm nghỉ và vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land.

1.27.   “Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.

1.28.   “Dịch Vụ” bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ vui chơi giải trí…và các dịch vụ khác được Vinpearl cung cấp cho Đối Tác/ Khách tại từng thời điểm.

1.29.  “Tổng Phí Dịch Vụ” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.

1.30.  “Voucher” là thẻ/phiếu mua Dịch Vụ trả tiền trước tồn tại dưới dạng vật lý hoặc dữ liệu điện tử do Vinpearl phát hành để ghi nhận quyền sử dụng Gói Phòng cho người sở hữu Voucher. Việc sử dụng Voucher phải tuân thủ Quy Định Chung, Điều Khoản Chung và quy định chi tiết tại mỗi Voucher.

1.31.  “Giảm/hủy phòng” là những trường hợp thay đổi Yêu Cầu Đặt Phòng bao gồm nhưng không giới hạn các thay đổi về ngày nhận phòng (check-in), giảm số lượng phòng đặt, giảm số đêm ở đã được Vinpearl xác nhận.

1.32.  “Cuối Tuần là các ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần;

1.33.  “Giữa Tuần là các ngày trong tuần trừ ngày Cuối Tuần.

1.34.  “Ngày” là một ngày theo dương lịch.

1.35. “No-Show là trường hợp Khách không đến nhận phòng cho đến 23 giờ 59 phút ngày nhận phòng hoặc thời điểm khác trong thời gian lưu trú theo thông báo của Khách/Đối Tác và Vinpearl sẽ trả phòng về quỹ phòng trống để bán sau thời hạn này mà không cần thông báo cho Khách/Đối Tác nếu Khách không có mặt và làm thủ tục nhận phòng.

1.36. “Danh Sách Xếp Phòng” là sắp xếp của Khách/ Đối Tác cho Khách ở các phòng khác nhau theo danh sách đặt phòng.

1.37. “A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em.

1.38.  “B2B” là giao dịch thương mại điện tử giữa Doanh nghiệp và Doanh nghiệp (không có sự tham gia của Khách hàng là cá nhân).

1.39. “B2C” là các giao dịch thương mại trên internet diễn ra giữa Doanh nghiệp với Khách hàng là cá nhân.

ĐIỀU 2. VOUCHER

Trừ khi có thỏa thuận khác hoặc Vinpearl có chính sách khác, Khách sử dụng Voucher phải tuân thủ các quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung, các điều kiện khác quy định trên Voucher và/hoặc chính sách cung cấp Dịch Vụ tương ứng với loại Voucher được Vinpearl phát hành tại thời điểm mà Khách sử dụng. Voucher gốc phải được xuất trình và thu hồi tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp không xuất trình được Voucher đủ điều kiện sử dụng thì Khách phải thanh toán trực tiếp theo Giá Công Bố tại thời điểm nhận phòng.

 

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

3.1.  Thời gian nhận phòng:

3.1.1. Thời gian nhận phòng tại Khách Sạn là từ 14:00 giờ ngày Khách đến. Các yêu cầu nhận phòng sớm trước 14:00 giờ cần được thông báo trước và có xác nhận của Khách Sạn tùy theo công suất, tình trạng phòng sẵn có nhưng không sớm hơn 12:00 giờ ngày Khách đến.

3.1.2. Nhận phòng sớm trước 6:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương với 100% Giá Gói Phòng đã mua.

3.1.3. Nhận phòng sớm từ sau 6:00 giờ sáng đến 12:00 giờ sáng sẽ chịu phí tương đương 50% Giá Gói Phòng đã mua.

3.1.4. Các khoản phí nhận phòng sớm sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm thông báo đề nghị nhận phòng sớm được Khách Sạn xác nhận.

3.2.  Thời gian trả phòng:

3.2.1. Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn, thời gian trả phòng tại Khách Sạn không muộn quá 12:00 giờ.

3.2.2. Khách có thể trả phòng muộn tùy theo tình trạng phòng sẵn có được Khách Sạn xác nhận và phải trả thêm phí như sau: 50% Giá Gói Phòng nếu trả phòng từ sau 12:00 giờ đến 21:00 giờ; 100% Giá Gói Phòng nếu trả phòng sau 21:00 giờ.

3.2.3. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Khách Sạn, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả Phòng.

3.3. Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo (i) Giá Công Bố của Vinpearl khi Khách trực tiếp thanh toán cho Vinpearl hoặc (ii) giá theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Vinpearl và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

ĐIỀU 4. CHÍNH SÁCH ĐẶT PHÒNG

4.1.  Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Vinpearl dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.

4.2.  Trong mọi trường hợp Khách (bao gồm một cá nhân, một nhóm hoặc nhiều nhóm Khách khác nhau) đặt phòng qua Đối Tác để sử dụng cùng một biệt thự (Villa) của Vinpearl, Đối Tác phải đảm bảo:

a. Đối Tác đã thông báo đến toàn bộ Khách về việc sẽ ở chung biệt thự với các khách hàng khác đặt phòng qua Đối Tác; và

b. Toàn bộ Khách đã đồng ý và ký xác nhận chấp nhận việc ở chung biệt thự và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân và các vấn đề cá nhân khác trước khi làm thủ tục nhận phòng.

Vinpearl được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung biệt thự.

 

STT
Khách Sạn
Email Đặt Phòng
Số điện thoại đặt 
1.
Vinpearl Luxury Nha Trang
84-258 359 8900
2. 
Vinpearl Luxury Da Nang
84-236 393 8220
3.
Vinpearl Resort & Spa Ha Long
84-203 385 7858
4. 
Vinpearl Resort & Spa Da Nang
84-236 396 6888
5.
Vinpearl Resort & Spa Hoi An
84-235 375 3333
6. 
Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An
84-236 393 8220
7. 
Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc
84-297 355 0550
8. 
Vinpearl Resort & Golf Phu Quoc
84-297 355 0550
9. 
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay
84-258 359 8900
10.
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang
84-258 399 1888
11. 
Vinpearl Resort Nha Trang
84-258 359 8900
12. 
Vinpearl Discovery Cua Hoi
84-238 876 4888
13.
Vinpearl Discovery Ha Tinh
84-239 366 8666
14. 
Vinpearl Discovery 1 Phu Quoc
84-297 355 0550
15. 
Vinpearl Discovery 2 Phu Quoc
84-297 355 0550
16. 
Vinpearl Discovery 3 Phu Quoc
84-297 355 0550
17. 
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang
84-258 359 8900
18. 
Vinpearl Discovery 2 Nha Trang
84-258 359 8900
19.
Vinpearl Condotel Riverfront Da Nang
84-236 393 8221
20.
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang
84-258 359 8900
21. 
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang
 
 
22. 
Vinpearl Hotel Ha Tinh
84-2393 638 866
23.  
Vinpearl Hotel Can Tho
84-292 376 1888
24. 
Vinpearl Hotel Thanh Hoa
25. 
Vinpearl Hotel Quang Binh
0941 979 229
26. 
Vinpearl Hotel Hue
0898 168 050
27. 
Vinpearl Hotel Hai Phong
84-203 385 7858

4.1.  Quy định về lưu trú:

4.4.1 Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn (trừ biệt thự, Vinpearl Luxury Nha Trang và 1 số loại phòng Suite) được áp dụng như sau:

  • 04 người (03 A & 01 C dưới 12 tuổi/ 02 A & 02 C dưới 12 tuổi).
  • Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ.
  • Trẻ em dưới 02 tuổi không tính vào số lượng người tối đa trong 1 phòng.

4.4.2  Số lượng Khách tối đa trên một biệt thự (Villa) được áp dụng như sau:

  • Mỗi phòng ngủ: tối đa 02 A và 02 C dưới 12 tuổi
  • Áp dụng phụ thu trẻ em từ 4 – dưới 12 tuổi.
  • Không kê giường phụ trong biệt thự trừ Vinpearl Luxury Nha Trang

4.2. Trường hợp đặc biệt: trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v...), Vinpearl có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Khách Sạn khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Khách Sạn mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Vinpearl xác nhận.

4.3.  Thông tin cung cấp cho Khách Sạn

4.5.1  Thông tin cung cấp trước ngày đến

a. Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:

- Thông tin của Khách (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, thẻ căn cước, số hộ chiếu, quốc tịch, bản sao thẻ tạm trú):

  • Khách lẻ: Phải được gửi tới bộ phận đặt phòng của Khách Sạn theo hạn dưới đây kể từ ngày nhận được xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí

                                * Giai đoạn thấp điểm: 07 ngày

                                * Giai đoạn cao điểm: 15 ngày

                                * Giai đoạn đỉnh điểm lễ tết: Tại thời điểm đặt phòng

  • Khách đoàn: Chi tiết theo hợp đồng khách đoàn.

- Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.

- Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, Vinpearl có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Vinpearl. Trong trường hợp đó, Vinpearl sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

- Tùy thuộc vào Yêu Cầu Dịch Vụ đã đặt, nếu dịch vụ là Full-board thì trình tự các bữa ăn bao gồm: bữa tối vào ngày đến, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và các bữa ăn tối vào các ngày tiếp theo cho tới bữa sáng và bữa trưa ngày Khách trả phòng. Nếu Khách muốn đổi bữa trưa ngày trả phòng thành bữa trưa ngày đến, Khách/ Đối Tác phải thông báo cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách ngày đến. Việc thay đổi bữa ăn chỉ được áp dụng đối với Khách làm thủ tục nhận phòng trước 13:00 giờ ngày đến và làm thủ tục trả phòng trước bữa trưa ngày trả phòng.

- Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

b. Thay đổi thông tin:

(i) Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng ít nhất 05 ngày trước ngày Khách nhận phòng. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Vinpearl có quyền thực hiện đồng thời các biện pháp sau:

-  Áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

- Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc Vinpearl có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho Vinpearl.

(ii)  Phí thay đổi thông tin nhân thân của Khách (bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, thẻ căn cước, số hộ chiếu, quốc tịch, thẻ tạm trú) sau thời hạn phải cung cấp thông tin của Khách trước ngày đến Khách sạn: 350.000VNĐ/phòng/lần thay đổi. Các trường hợp thay đổi do ốm đau, thiên tai, rủi ro có giấy chứng nhận hợp lệ sẽ không bị tính phí.

4.5.2  Thủ tục nhận phòng

a. Khách cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em và chụp ảnh khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này. Trong trường hợp Khách không xuất trình được giấy khai sinh của trẻ em, Khách/ Đối Tác đồng ý dùng chiều cao của trẻ để xác định số tuổi của trẻ, cụ thể như sau:

Chiều cao
Độ tuổi
Dưới 1m
Dưới 4 tuổi
1m-1m40
4-12 tuổi
Trên 1m40
Trên 12 tuổi

a. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Vinpearl, Khách đồng ý cho phép Vinpearl chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Vinpearl cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba (không thuộc tập đoàn Vingroup) vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.

b. Khách phải thực hiện đặt cọc tại thời điểm làm thủ tục nhận phòng để đảm bảo cho các Yêu Cầu Dịch Vụ phát sinh thêm tại Khách Sạn và/hoặc các thiệt hại khác của Khách Sạn (nếu có) do Khách gây ra trong suốt thời gian lưu trú. Khoản đặt cọc sẽ được Vinpearl hoàn trả cho Khách tại thời điểm trả phòng nếu không sử dụng dịch vụ và/hoặc không có thiệt hại phát sinh đối với Khách Sạn. Khoản đặt cọc thực hiện bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hoặc hoặc thẻ tín dụng với mức đăt cọc cụ thể như sau:

(i) Phòng Khách Sạn: 1.000.000 VNĐ/phòng

(ii) Biệt thự: 3.000.0000 VNĐ/Villa

Vinpearl có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách không thực hiện việc đặt cọc theo quy định nêu trên. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm đặt cọc thay cho Khách trong trường hợp Khách không thực hiện việc đặt cọc cho Vinpearl. Nếu Đối Tác không đặt cọc theo quy định thì phòng không được đặt cọc sẽ áp dụng theo chính sách No-Show quy định tại Điều Khoản Chung này.

4.5.1 Dịch vụ đón, tiễn tại sân bay:

a. Đối với các Khách Sạn cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí, không áp dụng phí hủy đối với dịch vụ này.

b. Đối với các Khách Sạn có cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay tính phí, thông tin chi tiết về loại xe, phí sử dụng, phí hủy,....được cung cấp trước trong xác nhận đặt phòng của từng Khách Sạn.

c. Đối với trường hợp đặt xe riêng, số hiệu chuyến bay, thời gian chuyến bay phải được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày nhận phòng để Khách Sạn bố trí việc đón, tiễn. Nếu có những thay đổi hoặc yêu cầu đón, tiễn bị hủy, cần thông báo cho Khách Sạn chậm nhất 03 ngày (72 giờ) trước ngày nhận phòng. Mọi trường hợp thông báo sau thời hạn này sẽ bị áp dụng phí hủy.

d. Lễ tân tại sân bay sẽ đón tiếp Khách tại bàn lễ tân của Vinpearl được bố trí ở khu vực sảnh đến. Vui lòng tìm kiếm bảng tên đón hoặc liên hệ với quầy lễ tân tại sân bay qua số điện thoại liên lạc được cung cấp tại xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ.

e. Đối với dịch vụ xe tiễn miễn phí, Khách có trách nhiệm có mặt tại khu vực sảnh Khách Sạn 15 phút trước giờ khởi hành. Trường hợp chậm trễ, xe buýt khách sạn vẫn sẽ di chuyển đi sân bay để đảm bảo không ảnh hưởng đến các Khách khác. Khách đến trễ sẽ tự chịu chi phí vận chuyển ra sân bay.

4.1. Thông tin liên hệ đặt phòng của từng Khách Sạn được quy định tại thông tin Khách Sạn được đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 5. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA VINPEARL

5.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây:      

 

 

5.1. Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).

5.2. Vinpearl có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA

Khách Sạn có quyền sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách Sạn có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng email/fax đến Đối Tác và/hoặc Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

Vinpearl, Khách hoặc Đối Tác sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện hợp đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều Khoản Chung này, Quy Định Chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác.

Với điều kiện:

7.1. Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp Đồng này;

7.2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về sự kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

Các Bên cam kết rằng tất cả thông tin liên quan đến nội dung và hiệu lực của Hợp Đồng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba. Trách nhiệm của Các Bên về bảo mật sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng đã chấm dứt.

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các quy định tại Điều Khoản Chung này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác theo quy định tại Hợp Đồng và Điều Khoản Chung này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

 

Đặt ngay

Bạn dự định đi đâu?

Đầu trang