TUYỂN DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH 20 GM TƯƠNG LAI – NGƯỜI VIỆT NAM

Chương trình “20 GM tương lai – Người Việt Nam” đặt mục tiêu đào tạo và xây dựng đội ngũ Tổng Quản Lý (GM) và Quản lý người Việt trẻ, có trình độ, kỹ năng và tư duy dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực để quản lý, vận hành tốt các cơ sở dịch vụ cao cấp tại Việt nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn, resort để xứng tầm quốc tế.

13.11.2017
Xem chi tiết
Đặt ngay

Bạn dự định đi đâu?

Đầu trang