Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 

Nhân viên đào tạo

Toàn quốc

28.05.2020

Trưởng bộ phận đào tạo

Toàn quốc

26.04.2019

Vinpearl Luxury – Trưởng phòng kinh doanh quốc tế

Hà Nội

26.04.2019

Trưởng bộ phận đào tạo

Toàn quốc

26.04.2019

Trưởng bộ phận nhân sự

Toàn Quốc

26.04.2019

Trưởng phòng Talent Pool

Hà Nội

04.11.2018

Giám đốc nhân sự chuỗi Khách sạn

Hà Nội

04.11.2018

Food and Beverage Manager

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc

03.11.2018

Trưởng phòng Talent Pool

Hà Nội

01.11.2018

CHƯƠNG TRÌNH 20 GM TƯƠNG LAI – NGƯỜI VIỆT NAM

Toàn Quốc

30.03.2019