Tìm kiếm tuyển dụng

Nhân viên đào tạo

Toàn quốc 2019-04-26

Trưởng bộ phận đào tạo

Toàn quốc 2019-04-26

Vinpearl Luxury – Trưởng phòng kinh doanh quốc tế

Hà Nội 2019-04-26

Trưởng bộ phận đào tạo

Toàn quốc 2019-04-26

Trưởng bộ phận nhân sự

Toàn Quốc 2019-04-26

Trưởng phòng Talent Pool

Hà Nội 2018-11-04

Giám đốc nhân sự chuỗi Khách sạn

Hà Nội 2018-11-04

Food and Beverage Manager

Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc 2018-11-03

Trưởng phòng Talent Pool

Hà Nội 2018-11-01

CHƯƠNG TRÌNH 20 GM TƯƠNG LAI – NGƯỜI VIỆT NAM

Toàn Quốc 2019-03-30