14.05.2019

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-SGDHCM ngày 09/05/2019 và Thông báo số 690/TB-SGDHCM ngày13/05/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vinpearl xin trân trọng thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Trái phiếu VPL72020 có mệnh giá phát hành 1.500 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 09/05/2019 với mã chứng khoán là VPL11809. Số trái phiếu niêm yết là 15 triệu đơn vị, tổng giá trị theo mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu) là 1.500 tỷ đồng.

Toàn bộ 15 triệu trái phiếu VPL72020 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 20/05/2019 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

VPL72020 thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp, hình thức phát hành là bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu VPL72020 có kỳ hạn 2 năm, từ 31/07/2018 đến 31/07/2020. Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành (ngày 31/01 và 31/07 hàng năm). Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 10,1%. Trong mỗi 6 tháng tiếp theo là tổng của 4,0% và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hsx.vn; https://vinpearl.comwww.tcbs.com.vn.

Bản cáo bạch: tại đây

Phụ lục 1 – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: tại đây

Phụ lục 2 – Điều lệ công ty: tại đây

Phụ lục 3 – Phê duyệt nội bộ của TCNY: tại đây

Phụ lục 4.1 – Báo cáo tài chính 2017 hợp nhất: tại đây

Phụ lục 4.2 – Báo cáo tài chính 2017 riêng lẻ: tại đây

Phụ lục 5.1 – Báo cáo tài chính 2018 hợp nhất: tại đây

Phụ lục 5.2 – Báo cáo tài chính 2018 riêng lẻ: tại đây

Phụ lục 6 – Hợp đồng đại diện NSHTP: tại đây