24.06.2019

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM ngày 19/06/2019 và Thông báo số 891/TB-SGDHCM ngày 19/06/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vinpearl xin trân trọng thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như sau:

Trái phiếu VPL062021 có mệnh giá phát hành 2.800 tỷ đồng đã được niêm yết trên HOSE từ ngày 19/06/2019 với mã chứng khoán là VPL11812. Số trái phiếu niêm yết là 28 triệu đơn vị, tổng giá trị theo mệnh giá (100.000 đồng/trái phiếu) là 2.800 tỷ đồng.

Toàn bộ 28 triệu trái phiếu VPL062021 sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 28/06/2019 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 100.000 đồng/trái phiếu.

VPL062021 thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp, hình thức phát hành là bảo lãnh phát hành theo phương thức cố gắng tối đa. Trái phiếu VPL062021 có kỳ hạn 36 tháng, từ 29/06/2018 đến 29/06/2021. Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành (ngày 29/03, 29/06, 29/09 và 29/12 hàng năm). Lãi suất trong 6 tháng đầu tiên là 9,2%. Trong mỗi 3 tháng tiếp theo là tổng của 3,25% và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch hoặc chi nhánh đặt tại Hội sở) công bố vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hsx.vn; https://vinpearl.comwww.tcbs.com.vn.

0. Bản cáo bạch

1. Phụ lục I_Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Phụ lục II_Điều lệ Công ty

3. Phụ lục III_Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc phát hành và niêm yết Trái Phiếu 

4. Phụ lục IV.1_BCTC 2017 hợp nhất

5. Phụ lục IV.2_BCTC 2017 riêng lẻ

6. Phụ lục V.1_BCTC 2018 hợp nhất

7. Phụ lục V.2_BCTC 2018 riêng lẻ

8. Phụ lục VI_Hợp đồng đại diện NSHTP