23.07.2019

Công ty Cổ phần Vinpearl xin thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 03 của trái phiếu VPL12021 như sau:

– Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinpearl

– Trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

– Điện thoại: 058.3590611

– Fax: 058.3590613

– Tên chứng khoán: Trái phiếu VPL12021

– Mã chứng khoán: VPL11810

– Mệnh giá: 100.000 đồng

– Sàn giao dịch: HOSE

– Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

– Mức lãi suất áp dụng: 10,95%/năm

– Thời gian áp dụng: từ và bao gồm ngày 31/07/2019 cho đến và không bao gồm ngày 31/01/2020

– Ngày thanh toán lãi cho Kỳ Tính Lãi 03: 31/01/2020 (trừ khi nhà nước có quy định khác về ngày nghỉ lễ)

Trân trọng thông báo./.