back to recruitments

Trưởng bộ phận đào tạo

05.10.2018
  • Full Time
  • Toàn quốc
  • Applications have closed

Website VINPEARL

Mô tả công việc Trưởng bộ phận đào tạo 

1. Quy hoạch đào tạo:
– Thẩm định Quy hoạch đào tạo của các Phòng ban/ cơ sở phụ trách dựa trên phân tích nhu cầu đào tạo thực tế (căn cứ trên nguồn dữ liệu vận hành, nhu cầu nhân sự, phản hồi của khách hàng, báo cáo của Thanh tra – KSCL, dữ liệu đào tạo quá khứ…)
– Tư vấn, gợi ý, đưa ra giải pháp đào tạo phù hợp với Phòng ban/ cơ sở.
– Thường xuyên tự cập nhật, nghiên cứu, tham khảo các thông lệ tốt nhất của ngành/ chuỗi dịch vụ quản lý đề xuất các giải pháp đào tạo cho CBLĐ Phòng Đào tạo HO.
2. Kế hoạch, ngân sách đào tạo:
– Thẩm định Kế hoạch và ngân sách Đào tạo của các Phòng ban/ cơ sở phụ trách dựa trên Quy hoạch đã được phê duyệt.
– Tư vấn, đưa ra các yêu cầu cần điều chỉnh/ bổ sung nhằm hoàn thiện Kế hoạch và ngân sách của Phòng ban/ cơ sở.
3. Triển khai và kiểm soát công tác Đào tạo:
– Trực tiếp triển khai các chương trình/ chiến dịch đào tạo trọng điểm hoặc có quy mô lớn theo Chuỗi/Vùng/ Cơ sở.
– Triển khai kiểm soát toàn bộ công tác Đào tạo tại các Phòng ban/ cơ sở phụ trách, bao gồm: Kiểm tra tính tuân thủ các Quy trình/ quy định đào tạo; Kiểm tra công tác triển khai; Kiểm tra hiệu quả đào tạo so với đề mục tiêu đề ra, Môi trường học tập…
– Tiến hành làm việc với các Phòng ban/ cá nhân liên quan, dự giờ lớp học, phỏng vấn Giảng viên/ Học viên… để nắm rõ tình hình của Phòng ban/ Cơ sở.
– Theo dõi phản hồi, đề xuất điều chỉnh các chương trình đào tạo phù hợp với các đặc thù cơ sở phụ trách.
– Báo cáo kịp thời các trường hợp làm tốt/ vi phạm và đề xuất khen thưởng/ xử phạt (nếu có).
4. Đánh giá kết quả đào tạo
– Rà soát, thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả đào tạo của các Phòng ban/ cơ sở phụ trách.
– Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc hoàn thành kế hoạch và các mục tiêu đào tạo.
– Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các công cụ, Phương pháp đo lường và đánh giá kết quả sau đào tạo phù hợp và sát thực với Phòng ban/ cơ sở.

Yêu cầu
– Có kinh nghiệm từ 3 năm mảng đào tạo và 2 năm ở vị trí tương đương ở công ty có quy mô từ 500 nhân sự
– Có khả năng leadership, thuyết trình, đứng lớp
– Tự tin, giao tiếp tốt
– Tiếng anh giao tiếp
– Có kỹ năng khảo sát, làm báo cáo

Quyền lợi
– Lương, thưởng, phúc lợi
– Được hỗ trợ cơ sở vật chất (máy tính xách tay, văn phòng phẩm…)
– Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
– Du lịch hàng năm
– Có cơ hội thăng tiến cao

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÁC

Đầu trang