Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 
Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 

ĐIỀU 1. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG KHI ĐẶT PHÒNG VINPEARL VÀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và chủ thẻ, Vinpearl khuyến nghị khách hàng phải là người đứng tên trên thẻ thanh toán và có mặt tại thời điểm nhận phòng.

Trong trường hợp chủ thẻ là người đặt hộ khách và không thể có mặt tại thời điểm nhận phòng, Vinpearl có quyền đề nghị khách hàng thực hiện chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại khách sạn. Khách sạn sẽ tiến hành hoàn lại số tiền đã trừ qua thẻ trong vòng 5 – 7 ngày làm việc.

 

ĐIỀU 2. TÀI KHOẢN NHẬN THANH TOÁN CỦA VINPEARL

2.1. Trừ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền mặt hoặc có thỏa thuận khác bằng văn bản, Khách/ Đối Tác sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản sau đây:

STT Cơ sở Đơn vị thụ hưởng Số tài khoản Ngân hàng Địa chỉ Swift code
1 Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127669 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127898 (USD)
2 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127000 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127558 (USD)
3 Vinpearl Discovery 1 Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127698 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127450 (USD)
4 Vinpearl Discovery 2 Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127286 – VND Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127383 – USD
5 Vinpearl Golf Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127138 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127677 (USD)
6 Ocean Hill CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127051 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127061 (USD)
7 Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127078 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127086 (USD)
8 Vinpearl Luxury Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127456 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127650 (USD)
9 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850127685 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19027850127995 (USD)
10 Vinpearl Resort Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19127850127299 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19127850127094 (USD)
11 Vinpearlland Nha Trang CN Nha Trang – Công Ty CP Vinpearl 19027850296010 (VND) Techcombank – Chi nhánh Nha Trang 44-46 Đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa VTCBVNVX
12 Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824045 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19126242824053 (USD)
13 Vinpearl Luxury Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824061 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19126242824088 (USD)
14 Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng CN Đà Nẵng – Công ty CP Vinpearl 19126242824071 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19126242824096 (USD)
15 Vinpearl Resort & Spa Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002086 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002094 (USD)
16 Vinpearlland Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002108 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002132 (USD)
17 Vinpearl Golf Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002116 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002140 (USD)
18 Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An CN Quảng Nam – Công ty CP Vinpearl 19124529002124 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19124529002159 (USD)
19 Vinpearl Hotel Cần Thơ CN Cần Thơ – Công ty CP Vinpearl 19133043945999 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033043945668 (USD)
20 Vinpearl Golf Vũ Yên CN Hải Phòng – Công ty CP Vinpearl 19133043898680 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133043898990 (USD)
21 Vinpearl Resort & Spa Hạ Long CN Quảng Ninh – Công Ty CP Vinpearl 0611000000888(VND) Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình Tòa nhà Handi Resco – 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội BFTVVNVX
0611370000888 (USD)
22 Vinpearl Discovery Cửa Hội CN Nghệ An – Công ty CP Vinpearl 19133043915666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033043915998 (USD)
23 Vinpearl Discovery Hà Tĩnh CN Hà Tĩnh – Công ty CP Vinpearl 19133044122686 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033044122886 (USD)
24 Vinpearl Hotel Hà Tĩnh CN Hà Tĩnh – Công ty CP Vinpearl 19133044122996 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133044122880 (USD)
25 Vinpearlland Kiên Giang CN Kiên Giang- Công Ty CP Vinpearl 19133044158990 (USD) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033044158880 (VND)
26 Vinpearl Hotel Huế CN Huế – Công ty CP Vinpearl 19033032939666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19033032939399 (USD)
27 Vinpearl Hotel Thanh Hóa CN Thanh Hóa – Công ty CP Vinpearl 19133033238666 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133033238399 (USD)
28 Vinpearl Hotel Lạng Sơn

 

CN Lạng Sơn – Công ty CP Vinpearl 19133033222999 (VND) Techcombank – Hội sở chính 191 Bà Triệu, Đường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội VTCBVNVX
19133033222336 (USD)
29 Vinpearl Hotel Quảng Bình CN Quảng Bình – Công ty CP Vinpearl 0311006666688 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Quảng Bình Số 03 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình BFTVVNVX
0311376666688 (USD)
30 Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005550015 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093
0931375552175 (USD)
31 Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005559999 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093
0931375558888 (USD)
32 Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 110002667227 (VND Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ICBVVNVX106
118002667231 (USD)
33 Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 111002667226 (VND) Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ICBVVNVX106
113002669477 (USD)
34 Vinpearl Golf Phú Quốc CN Kiên Giang – Công Ty CP Vinpearl 0931005553250 (VND) Vietcombank – Chi nhánh Hoàng Mai Tower 1 Times City 458 Minh Khai ,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BFTVVNVX093

 

2.2 Nội dung chuyển khoản: (i) Tên Khách/ Đối Tác; (ii) Mã số Yêu Cầu Đặt Phòng/ Yêu Cầu Sự Kiện; (iii) Loại thanh toán (đặt cọc, thanh toán…).

2.3 Vinpearl có quyền (i) thay đổi, bổ sung số tài khoản nhận thanh toán nêu trên; và/hoặc (ii) thay đổi bổ sung quy trình thực hiện thanh toán và thông báo trước cho Khách/ Đối Tác bằng văn bản hoặc đăng tải trên Trang Web.

Vinpearl
High Luxury
Premium
Entry Premium
Midscale
Economy
Combo
Events
Entertaiment