Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 
Công bố thông tin về việc mua lại một phần trái phiếu đang niêm yết

 

Công bố thông tin về việc mua lại một phần trái phiếu đang niêm yết

hapth6

14:50 - 16.06.2020

Công ty cổ phần Vinpearl công bố thông tin về việc mua lại một phần trái phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu, chi tiết theo file đính kèm.

Bài viết liên quan

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH VOUCHER VINPEARL PASSPORT

Thông báo lãi suất Kỳ Tính Lãi 10 của trái phiếu VPL062021 (mã chứng khoán VPL11812)

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã VPLB2023019

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã VPLB2023018

Ưu đãi & Sự kiện

Với hệ sinh thái tất cả-trong-một điểm đến, sự thấu hiểu tinh hoa văn hóa Việt Nam cùng dịch vụ đẳng cấp