Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 

 

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

anhntk29

14:32 - 26.10.2020

Mã Trái Phiếu: VPLB2023021

Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 95 tỷ đồng

Tính chất Trái Phiếu: Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba, được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày phát hành thực tế: 28/08/2020

Ngày hoàn thành đợt phát hành: 19/10/2020

Kỳ hạn Trái Phiếu: 36 tháng

Lãi suất Trái Phiếu:Kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi

Bài viết liên quan

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty

VINPEARL THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC ĐỔI TÊN FANPAGE TỪ VINPEARL ĐÀ NẴNG SANG VINPEARL ĐÀ NẴNG – NAM HỘI AN

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Ưu đãi & Sự kiện

Với hệ sinh thái tất cả-trong-một điểm đến, sự thấu hiểu tinh hoa văn hóa Việt Nam cùng dịch vụ đẳng cấp