Chọn điểm đến/ khách sạn
Chọn ngày
Chọn số phòng
Mã khuyến mãi
 
Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 

Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

hapth6

15:54 - 01.07.2020

Ngày 30/6/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Chi tiết theo file tại đây.

Bài viết liên quan

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty

VINPEARL THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ VIỆC ĐỔI TÊN FANPAGE TỪ VINPEARL ĐÀ NẴNG SANG VINPEARL ĐÀ NẴNG – NAM HỘI AN

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

Ưu đãi & Sự kiện

Với hệ sinh thái tất cả-trong-một điểm đến, sự thấu hiểu tinh hoa văn hóa Việt Nam cùng dịch vụ đẳng cấp